Cíl kurzu

Člověk je tvor společenský a tudíž přichází do kontaktu s druhými lidmi v pracovním procesu, ve škole, ve společnosti, v dopravních prostředcích, na úřadech i během dovolené. A právě na všech těchto místech se může dostat do obtížných situací, s kterýma si nebude vědět rady. Proto existují určitá společenská pravidla, která nám usnadňují a zpříjemňují komunikaci, jak jednat a chovat se při různých společenských příležitostech. Stejně jako musíme znát pravidla silničního provozu, měly bychom svou pozornost zaměřit také na pravidla společenské etikety. Pravidla společenské etikety jsou pouze návodem, vodítkem jak se chovat v dané situaci. A nemusí to striktně znamenat, že každý člověk se bude chovat stejně. Vždy to bude záviset na osobnosti daného člověka, úhlu pohledu v dané situaci. Chcete-li býti ve společnosti IN, projděte si tento archiv.elearning.vý kurz společenský protokol.

Klíčová slova

Pravidla společenského styku, etiketa, oblékání, módní prohřešky, na střední a vysoké škole, v zaměstnání

Obsah

  1. Pravidla společenského styku
  2. Oblékání
  3. Na střední a vysoké škole
  4. V zaměstnání

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

  • MATHÉ, Ivo. Etiketa: příruční encyklopedie slušného chování. . vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2005, 192 s. ISBN 80-734-1564-X.
  • SMEJKAL, Vladimír a Hana SCHELOVÁ BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování. 5., zcela přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 272 s. ISBN 978-802-4736-495.
  • ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. 2., rozš. vyd. Praha: Mladá fronta, 2008, 268 s. ISBN 978-80-204-1954-5.
  • ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro každý den. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 170 s. Malá kniha etikety. ISBN 978-80-204-2251-4.

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 39 8705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu