Cíl kurzu

Studijní text je určen zájemcům o studium humanitních věd, zejména personalistiky a managementu. Cílem není podrobný popis jednotlivých personálních činností ale prezentace zajímavých souvislostí, které s personalistikou souvisí. Studijní text je stylisticky formulován tak aby byl čtivý a srozumitelný. Jednotlivé kapitoly jsou uzavřeny otázkami a úkoly, které se k nim vztahují a podávají tak čtenáři zpětnou vazbu.

Klíčová slova

Personalistika, lidské zdroje, management, personální činnosti, pracovní pozice, zaměstnanec, organizace, podnik, řízení a vedení lidí.

Obsah

  1. Co je to personalistika?
  2. Strategie a struktura organizace
  3. Organizační kultura
  4. Motivace a chování zaměstnantců v organizaci

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

  • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002, 856 s. Expert. ISBN 8024704692.
  • DRUCKER, Peter Ferdinand. Fungující společnost: vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. Vyd. 1. Překlad Irena Grusová, Pavel Medek. Praha: Management Press, 2004, 242 s. Knihovna světového managementu. ISBN 8072610988.
  • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura: od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 174 s. Expert (Grada Publishing). ISBN 8024706482.

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Soubory ke stažení

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu