Virtuální univerzita je projektem Obchodně podnikatelské fakulty, jejímž cílem je prohloubit spolupráci se středními školami v regionu a z výšit úspěšnost přijatých absolventů v prvních semestrech studia. Dalším cílem projektu je taktéž představit renomované pedagogy fakulty talentovaným studentům s cílem zvýšit jejich informovanost o studiu na fakultě a úkolech, které je čekají během studia.

Vážení návštěvníci stránek Virtuální univerzity, v následujím textu najdete mimo jiného výčet témat či důležitých oblastí nejen pro přijímací zkoušky a vlastní studium na Obchodně podnikatelské fakultě. V každém z témat naleznete vstupní text a seznam literatury, pramenů popřípadě odkazů ke zvolené tématice.

Vituální univerzita je součástí OPF v Karviné

Doporučené kurzy

Přijímačky nanečisto - Bakalářské Tip! Přijímačky nanečisto


Kurz ve kterém naleznete souhrné informace k přijímacím zkouškám na bakalářské studium na OPF v Karviné. Kurz obsahuje i testy z minulých let.

Přijímačky nanečisto - Navazující Tip! Přijímačky nanečisto


Kurz ve kterém naleznete souhrné informace k přijímacím zkouškám na navazující studium na OPF v Karviné. Kurz obsahuje i testy z minulých let.

Česká ekonomika v číslech Ekonomika a marketing


Jedním ze základních klíčů k úspěchu v tržní ekonomice je nejen získat a mít informace, ale také správnou selekcí vybrat ty, které jsou důležité a správně je vyhodnotit.

Základy marketingu Ekonomika a marketing


Převážná část textu je věnována zejména problematice marketingové komunikace, kterou lze považovat za nejdynamičtěji se rozvíjející a pro studenty – čtenáře za nejzajímavější.

Elektronické obchodování Matematika a informatika


Elektronické obchodování se již dávno stalo standardním prodejním kanálem představujícím jednu z možných alternativ prodeje nebo pouhé prezentace celé řady produktů a služeb.

Personalistika Společenské vědy a právo


Cílem kurzu není podrobný popis jednotlivých personálních činností ale prezentace zajímavých souvislostí, které s personalistikou jako takovou úzce souvisí.

Daňová gramotnost Finance a účetnictví


Nedílnou součástí finanční gramotnosti je oblast daňová, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností.

Finance domácnosti Finance a účetnictví


Mezi největší problémy v řízení financí domácností v České republice patří chybějící finanční plánování, chybné rozmístění úspor a nechuť k investování.

Matematika Matematika a informatika


Kurz obsahuje teorii a ulohy v rozsahu vědomostí střední školy a je koncipován tak, aby připravil potenciálního uchazeče k přijimacímu řízení.

Právní gramotnost Společenské vědy a právo


Tento kurz Vám poskytne základní informace týkající se občanského práva, základních zásad občanského práva, občanskoprávních vztahů, subjektů práv a povinnosti či základní právní úpravu věcných práv.

Kategorie kurzů

Zajímavosti