Cíl kurzu

Nemalá část českých domácností považuje za úspěch, když každým měsícem jejich příjmy tak akorát stačí na pokrytí veškerých výdajů. Přitom by bylo žádoucí, aby výsledkem jejich hospodaření byl přebytek, který by si ukládaly na pozdější použití. Mezi největší problémy v řízení financí domácností v České republice patří chybějící finanční plánování, chybné rozmístění úspor a nechuť k investování. Češi bohužel velice často utrácí zejména za oblečení, jídlo, spotřební předměty, dárky k vánocům či dovolenou. Nemyslí však na to, že o bydlení, zdraví, vzdělání a zajištěné stáří se dnes v první řadě musí postarat každý sám. Pokud už nějakým způsobem spoří, převažují konzervativní finanční nástroje, jako jsou bankovní účty, termínované vklady či stavební spoření, případně uspořené prostředky nechávají v hotovosti doma. Taková investiční strategie je však spojena jen s nízkými reálnými výnosy. Spoření v dlouhodobém horizontu, např. na zajištění životní úrovně v důchodovém věku, je ještě méně oblíbené. Průměrná výše příspěvku do penzijního fondu je nízká, ostatní varianty dlouhodobých investic patří k velice málo využívaným. Změna přitom nemusí být tak složitá: stačí sestavit alespoň jednoduchý finanční plán a začít pravidelně investovat.

Klíčová slova

Rozpočet domácnosti, finanční plánování, finanční rezervy, běžný účet, termínovaný vklad, spořicí účet, otevřené podílové fondy, stavební spoření, životní pojištění, neživotní pojištění, důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření, kontokorentní úvěr, úvěr z kreditní karty, spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, roční procentní sazba nákladů, celkový přeplatek úvěru, predátorské úvěrování, zadluženost domácností, dluhová past, konsolidace úvěrů, osobní bankrot.

Obsah

  1. Řízení financí domácnosti
  2. Investiční nástroje
  3. Úvěrové nástroje
  4. Možnosti řešení nadměrné zadluženosti domácností

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

  • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství: jak se dobře zajistit. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006, xi, 273 s. Beckova edice ABC. ISBN 80-717-9466-X.
  • FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství: kam s penězi. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, xv, 474 s. ISBN 80-717-9416-3.
  • KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2003, 276 s. ISBN 80-247-0560-5.
  • KOŘENÝ, Karel, Jarmila ŠLECHTOVÁ a Jakub VYTLAČIL. Investiční poradenství. Karviná: SU OPF, 2007, 113 s.
  • BALABÁN, Zdeněk. Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. 2. aktualiz, vyd. Praha: Cofet, 2011, 416 s. ISBN 978-809-0439-610.

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu