Cíl kurzu

Elektronické obchodování se již dávno stalo standardním prodejním kanálem představujícím jednu z možných alternativ prodeje nebo pouhé prezentace celé řady produktů a služeb. Procházíme-li Internet, pak velmi často nacházíme, aniž bychom mnohdy chtěli, různé webové stránky, prostřednictvím kterých jsou prezentované produkty a/nebo služby s okamžitou možností jejich objednávky, zobrazují se nám na různých místech reklamní bannery, jejichž cílem je opět nalákat uživatele a přesměrovat je většinou na webové stránky s konkrétními nabídkami, apod. Jinými slovy, internetové obchody jsou jednou z klíčových oblastí současného Internetu, jehož vývoj byl primárním předpokladem pro možnost rozvoje realizace tohoto typu prezentace a prodeje zboží a/nebo služeb.

Klíčová slova

elektronické podnikání, elektronické obchodování, systém, obchodní cyklus, obchodní modely, trendy

Obsah

  1. Elektronické obchodování
  2. Systém elektronického obchodování
  3. Výhody a nevýhody elektronického obchodování
  4. Aktuální stav a výchozí principy elektronického obchodování
  5. Nové obchodní modely a trendy v elektronickém obchodováníh

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

  • JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 304 s. ISBN 978-80-251-2795-7.
  • SEDLÁK, Mirek a Petra MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 336 s. ISBN 978-80-251-3727-7.
  • SUCHÁNEK, Petr. E-commerce: elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012, 144 s. ISBN 978-80-86929-84-2.

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry informatiky a matematiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu