Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Obsah

Oblast přijímacího řízení "mikroekonomie" předpokládá orientaci v základních pojmech a jevech zkoumaných mikroekonomií. Pro přípravu k přijímacímu řížen z oblasti mikroekonomie doporučujeme prostudovat například:

 • TULEJA, Pavel, Pavel NEZVAL a Ingrid MAJEROVÁ. Základy mikroekonomie: [učebnice pro ekonomické podnikatelské fakulty]. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011, viii, 261 s. Vysokoškolské učebnice (Computer Press). ISBN 978-80-251-3577-8.
 • Obsah

  Oblast přijímacího řízení "Makroekonomie" předpokládá orientaci v základních pojmech a jevech zkoumaných makroekonomií. Pro přípravu k přijímacímu řížen z oblasti makroekonomie doporučujeme prostudovat například:

 • TULEJA, Pavel, Pavel NEZVAL a Ingrid MAJEROVÁ. Základy makroekonomie: [učebnice pro ekonomické podnikatelské fakulty]. 2. aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2012, viii, 312 s. Vysokoškolské učebnice (Computer Press). ISBN 978-802-6500-070.
 • Obsah

  Oblast přijímacího řízení "Matematický a statistický přehled" vyžaduje i praktické znalosti z oblastí:

  1. maticového počtu
  2. posloupnosti
  3. užití derivací a určitého integrálu v ekonomii
  4. popisné statistiky
  5. testů statistických hypotéz
  6. regresní závislosti a ekonomických časových řad

  K přípravě a prostudování doporučujeme:

 • COUFAL, Jan. Matematika pro ekonomické fakulty 1. 1.vyd. Praha: Ekopress, 2000, 405 s. ISBN 80-861-1930-0.
 • Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6.
 • Testovací otázky

  Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

  Přijímací navazující testy z minulých let