Cíl kurzu

Nedílnou součástí finanční gramotnosti je oblast daňová, a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a má tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. Studijní materiál se v první části zabývá základními daňovými pojmy. Další část je věnována dani z příjmů fyzických osob se zaměřením na zdanění příjmů ze závislé činnosti. Třetí část je věnována nepřímým daním zejména v souvislosti se stanovením ceny zboží a služeb. V poslední části jsou zmíněny některé povinnosti plynoucí poplatníkům při správě daní a sankce jsou ukládány při jejich nesplnění.

Klíčová slova

Daň, funkce daní, daňová soustava, daňová kvóta, daň z příjmů fyzických osob, nezdanitelná část základu daně, sleva na dani, sociální pojištění, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, ekologické daně, daňové přiznání, daňová kontrola.

Obsah

  1. Daně a daňová soustava
  2. Daň z příjmů fyzických osob
  3. Daň z přidané hodnoty a spotřební daně
  4. Daňový řád

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

  • JANOUŠKOVÁ, Jana. Daně a daňová politika: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 9788072486533.
  • SOBOTOVIČOVÁ, Šárka. Zdanění spotřeby: pro kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2011, 186 s. ISBN 9788072486601.
  • Právní normy z oblati daní v aktuálním znění zejména zákony: o DPH č.235/2004 sb., o daních z příjmů č.586/1992 sb., spotřebních daních č.353/2003 sb.

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu