Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Obsah

 1. Základní ekonomické pojmy (náklady, příjmy, zisk, produkt ekonomiky, aj.)
 2. Dokonale konkurenční a nedokonale konkurenční firma
 3. Produkt ekonomiky a jeho měření
 4. Fiskální politika
 5. Monetární politika
 6. Vymezení světové ekonomiky
 7. Zahraniční obchod
 8. Evropská unie
 9. Integrace a globalizace světové ekonomiky

Studijní materiál
pro vás připravili členové Katedry ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Testy z minulých let

Pokud vás systém vyzve k přihlášení pro spuštění testu, použijte následující údaje:
Uživatelské jméno: virtual
Heslo: virtual

Doporučená literatura

 • SOJKA, M. a J. PUDLÁK, 2009. Ekonomie pro střední školy. 5., upr. vydání, Praha: Fortuna. ISBN 978-80-7373-013-0.
 • Ekonom: Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, a.s. ISSN 1210-0714.
 • Odborný tisk a Internet.
 • Obsah

  1. Množiny
  2. Algebraické výrazy
  3. Rovnice a nerovnice
  4. Reálná funkce jedné reálné proměnné
  5. Posloupnosti a řady
  6. Kombinatorika
  7. Analytická geometrie

  Studijní materiál
  pro vás připravili členové Katedry informatiky a matematiky Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

  Testy z minulých let

  Pokud vás systém vyzve k přihlášení pro spuštění testu, použijte následující údaje:
  Uživatelské jméno: virtual
  Heslo: virtual

  Doporučená literatura

 • PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 303 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6099-3.
 • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9. vyd. Praha: Prometheus, 2008, 659 s. ISBN 978-807-1963-561.
 • KUBEŠOVÁ, Naděžda a Eva CIBULKOVÁ. Matematika: přehled středoškolského učiva. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 239 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 978-808-6873-053.
 • Obsah historickospolečenského přehledu

  1. Meziválečné Československo a jeho specifika
  2. Nástup totalitních režimů a velká hospodářská krize
  3. Okupace a válka
  4. Poválečný vývoj v Evropě a v ČSR
  5. Počátky sjednocené Evropy
  6. Vývoj v 60. letech a pokus o reformu komunistického systému v Československu
  7. Rozpad východního bloku a pokračování evropské integrace

  Obsah společenského přehledu

  1. Právo a jeho význam
  2. Prameny práva
  3. Veřejná moc státu
  4. Uzemní samosprávné celky
  5. Ústavní právo
  6. Systém orgánů státní moci v ČR

  Studijní materiál
  pro vás připravili členové Katedry ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

  Testy z minulých let

  Pokud vás systém vyzve k přihlášení pro spuštění testu, použijte následující údaje:
  Uživatelské jméno: virtual
  Heslo: virtual

  Doporučená literatura

 • BĚLINA, P., 2003. Dějiny zemí koruny české II. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-606-1.
 • ŠÍMA, A., SUK, M., 2013. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-490-2.
 • SOCHROVÁ, M., 2008. Dějepis II v kostce: pro střední školy. Praha: Fragment. ISBN 978-80-253-0604-8.
 • KOVÁŘ, P., 2007. Všeobecný přehled: témata. Praha: Fragment. ISBN 978-80-253-0530-0.
 • Testovací otázky

  Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

  Přijímací bakalářské testy z minulých let