Cíl kurzu

Jedním ze základních klíčů k úspěchu v tržní ekonomice je nejen získat a mít informace, ale také správnou selekcí vybrat ty, které jsou důležité a správně je vyhodnotit. Nemáte přehled o hlavních hospodářských ukazatelích české ekonomiky? Rádi byste uměli správně vyhodnotit a nenechali se „přelstít chybnými interpretacemi našich politiků nebo novinářů, se kterými se můžete běžně setkat v médiích“?

Klíčová slova

Česká ekonomika, hrubý domácí produkt, běžné ceny, stálé ceny, měnový kurz, parita kupní síly, inflace, nezaměstnanost, deficit státního rozpočtu, státní dluh, příjmy státního rozpočtu, výdaje státního rozpočtu, euro

Obsah

  1. Stručné představení České republiky
  2. Hrubý domácí produkt
  3. Inflace
  4. Nezaměstnanost
  5. Deficit státního rozpočtu a státní dluh
  6. Zavedení eura v ČR

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry ekonomie a veřejné správy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.