Cíl kurzu

Tento kurz Vám poskytne základní informace týkající se občanského práva, základních zásad občanského práva, občanskoprávních vztahů, subjektů práv a povinnosti či základní právní úpravu věcných práv. Dále se zaměříme na základní znalosti z obchodního práva, konkrétně z problematiky obchodních společností a živnostenského podnikání a v neposlední řadě také pojmu čas jako právní skutečnost.

Klíčová slova

Fyzická osoba, kapitálová společnost, občanské právo, obchodní právo, obchodní společnost, osobní společnost, právnická osoba, věcná práva, věcná práva k věci cizí, vlastnické právo, živnostenské podnikání.

Obsah

  1. Základy občanského práva
  2. Základy obchodního práva
  3. Čas jako právní skutečnost

Doporučená literatura

Na místo doporučené literatury sledujte aktuální ekonomické dění například z níže uváděných zdrojů:

Knihovna OPF v Karviné

Kontakt

Slezská univerzita v Opavě
Na Vyhlídce 1079/1
735 06 Karviná - Nové Město

+420 596 398 705
Univerzitní knihovna

Pakliže nemůžete některé knihy z doporučené literatury najít, zkuste to u nás v univerzitní knihovně. Personál Vám bude vždy maximálně k dispozici.
Půjčovní doba
Den Od - Do
Pondělí 9:00 - 19:30
Úterý 9:00 - 19:30
Středa 9:00 - 19:30
Čtvrtek 9:00 - 19:30
Pátek 9:00 - 14:00

Materiály určené ke studiu

Pracovníci Katedry podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro Vás připravili následující studijní materiály, které můžete využit ke studiu problematiky kurzu a připravit se na kontrolní test. Na stránkách katedry naleznete další informace například o studiních oborech a předmětech garantovaných katedrou, dále o publikační činnosti a učebnicích katedry a další.

Testovací otázky

Každá nabytá vědomost se nejlépe zafixuje v hlavě úspěšně zvládnutým kontrolním testem. Připravili jsme pro Vás kontrolní test/y tak, aby jste co nejlépe nabyté vědomosti zužitkovali. Přistupujte prosím pečlivě při vyplňování testů a dávejte pozor na případný úbíhající čas.

Přípravné testy z problematiky kurzu