Virtuální univerzita je projektem Obchodně podnikatelské fakulty, jejímž cílem je prohloubit spolupráci se středními školami v regionu a z výšit úspěšnost přijatých absolventů v prvních semestrech studia. Dalším cílem projektu je taktéž představit renomované pedagogy fakulty talentovaným studentům s cílem zvýšit jejich informovanost o studiu na fakultě a úkolech, které je čekají během studia.

Vážení návštěvníci stránek Virtuální univerzity, v následujím textu najdete mimo jiného výčet témat či důležitých oblastí nejen pro přijímací zkoušky a vlastní studium na Obchodně podnikatelské fakultě. V každém z témat naleznete vstupní text a seznam literatury, pramenů popřípadě odkazů ke zvolené tématice.

Vituální univerzita je součástí OPF v Karviné

Doporučené kurzy

Personalistika Společenské vědy a právo


Cílem kurzu není podrobný popis jednotlivých personálních činností ale prezentace zajímavých souvislostí, které s personalistikou jako takovou úzce souvisí.

Právní gramotnost Společenské vědy a právo


Tento kurz Vám poskytne základní informace týkající se občanského práva, základních zásad občanského práva, občanskoprávních vztahů, subjektů práv a povinnosti či základní právní úpravu věcných práv.

Společenský protokol Společenské vědy a právo


Kurz popisuje společenská pravidla, která nám usnadňují a zpříjemňují komunikaci, jak jednat a chovat se při různých společenských příležitostech.

Kategorie kurzů

Zajímavosti