Virtuální univerzita je projektem Obchodně podnikatelské fakulty, jejímž cílem je prohloubit spolupráci se středními školami v regionu a z výšit úspěšnost přijatých absolventů v prvních semestrech studia. Dalším cílem projektu je taktéž představit renomované pedagogy fakulty talentovaným studentům s cílem zvýšit jejich informovanost o studiu na fakultě a úkolech, které je čekají během studia.

Vážení návštěvníci stránek Virtuální univerzity, v následujím textu najdete mimo jiného výčet témat či důležitých oblastí nejen pro přijímací zkoušky a vlastní studium na Obchodně podnikatelské fakultě. V každém z témat naleznete vstupní text a seznam literatury, pramenů popřípadě odkazů ke zvolené tématice.

Vituální univerzita je součástí OPF v Karviné

Doporučené kurzy

Elektronické obchodování Matematika a informatika


Elektronické obchodování se již dávno stalo standardním prodejním kanálem představujícím jednu z možných alternativ prodeje nebo pouhé prezentace celé řady produktů a služeb.

Matematika Matematika a informatika


Kurz obsahuje teorii a ulohy v rozsahu vědomostí střední školy a je koncipován tak, aby připravil potenciálního uchazeče k přijimacímu řízení.

Kategorie kurzů

Zajímavosti