Virtuální univerzita je projektem Obchodně podnikatelské fakulty, jejímž cílem je prohloubit spolupráci se středními školami v regionu a z výšit úspěšnost přijatých absolventů v prvních semestrech studia. Dalším cílem projektu je taktéž představit renomované pedagogy fakulty talentovaným studentům s cílem zvýšit jejich informovanost o studiu na fakultě a úkolech, které je čekají během studia.

Vážení návštěvníci stránek Virtuální univerzity, v následujím textu najdete mimo jiného výčet témat či důležitých oblastí nejen pro přijímací zkoušky a vlastní studium na Obchodně podnikatelské fakultě. V každém z témat naleznete vstupní text a seznam literatury, pramenů popřípadě odkazů ke zvolené tématice.

Vituální univerzita je součástí OPF v Karviné

Doporučené kurzy

Česká ekonomika v číslech Ekonomika a marketing


Jedním ze základních klíčů k úspěchu v tržní ekonomice je nejen získat a mít informace, ale také správnou selekcí vybrat ty, které jsou důležité a správně je vyhodnotit.

Základy marketingu Ekonomika a marketing


Převážná část textu je věnována zejména problematice marketingové komunikace, kterou lze považovat za nejdynamičtěji se rozvíjející a pro studenty – čtenáře za nejzajímavější.

Kategorie kurzů

Zajímavosti