Virtuální univerzita je projektem Obchodně podnikatelské fakulty, jejímž cílem je prohloubit spolupráci se středními školami v regionu a z výšit úspěšnost přijatých absolventů v prvních semestrech studia. Dalším cílem projektu je taktéž představit renomované pedagogy fakulty talentovaným studentům s cílem zvýšit jejich informovanost o studiu na fakultě a úkolech, které je čekají během studia.

Vážení návštěvníci stránek Virtuální univerzity, v následujím textu najdete mimo jiného výčet témat či důležitých oblastí nejen pro přijímací zkoušky a vlastní studium na Obchodně podnikatelské fakultě. V každém z témat naleznete vstupní text a seznam literatury, pramenů popřípadě odkazů ke zvolené tématice.

Vituální univerzita je součástí OPF v Karviné

Doporučené kurzy

Přijímačky nanečisto - Bakalářské Tip! Přijímačky nanečisto


Kurz ve kterém naleznete souhrné informace k přijímacím zkouškám na bakalářské studium na OPF v Karviné. Kurz obsahuje i testy z minulých let.

Přijímačky nanečisto - Navazující Tip! Přijímačky nanečisto


Kurz ve kterém naleznete souhrné informace k přijímacím zkouškám na navazující studium na OPF v Karviné. Kurz obsahuje i testy z minulých let.

Kategorie kurzů

Zajímavosti